Kinh doanh túi 1
  Kinh doanh túi 2
  Kinh doanh túi 3
  Kinh doanh túi 4
Trong ngày: 423
Hôm qua: 276
Online: 1
Lượng người truy cập:: 1049862

Thông báo mời họp ĐHĐCĐ 2011

09/04/2012 | 10:44

 

 CÔNG TY CP XUẤT NHẬP KHẨU KHOÁNG SẢN HÀ NAM
 
Địa chỉ: KCN Châu Sơn, TP.Phủ Lý, Tỉnh Hà Nam
Điện thoại: 0351.3846916 Fax: 0351.3849338

THÔNG BÁO MỜI HỌP
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty CP Xuất nhập khẩu khoáng sản Hà Nam


Hội đồng quản trị Công ty CP Xuất nhập khẩu khoáng ản Hà Nam xin trân trọng kính mời Quý Cổ đông tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2011
1.Thời gian: 8h thứ Tư, ngày 25 tháng 05 năm 2011
2.Địa điểm: Khách sạn Hoà Bình - số 104 Trần Phú, Quang Trung, Phủ Lý, Hà Nam.
3.Nội dung Đại hội:
- Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất, kinh doanh của Công ty năm 2010 và Kế hoạch hoạt động sản xuất, kinh doanh năm 2011;
- Thông qua việc phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2010 và kế hoạch năm 2011;
- Các vấn đề khác
4.Điều kiện tham dự:
- Các cổ đông sở hữu cổ phiếu MIHA theo danh sách cổ đông tính đến ngày 25/4/2011.
- Những cổ đông không tham dự Đại hội được uỷ quyền cho người khác tham dự Đại hội (mẫu giấy uỷ quyền gửi kèm theo Giấy mời họp).
5.Để tạo điều kiện thuận lợi cho Ban tổ chức, Quý cổ đông vui lòng xác nhận việc tham dự hoặc uỷ quyền cho người khác tham dự Đại hội trước 17h ngày 23/05/2011 bằng điện thoại hoặc fax, ĐT: 0904.00 6667, Fax: 04.6269 0617.
6.Quý cổ đông đến tham dự Đại hội mang theo các giấy tờ sau:
- Giấy mời họp;
- CMND/ Hộ chiếu (bản gốc) của người dự họp
- Giấy uỷ quyền (bản gốc) trường hợp người dự họp là người được uỷ quyền dự họp.

Thông báo này thay cho Giấy mời họp trong trường hợp Quý Cổ đông chưa nhận được Giấy mời họp.
Tài liệu chương trình họp được gửi kèm theo Giấy mời họp hoặc Quý cổ đông có thể tải về tại địa chỉ trang web
http://mih.vn
Trân trọng./.

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH 

(đã ký) 

Trần Văn Việt

Bài viết khác:
  • auchan
  • esselunga
  • extra
  • truffaut
  • lidl
  • mercadona
  • casino
  • carrefour
© Copyright 2012 miha., jsc, All rights reserved
Thiết kế web chuẩn Seo bởi Vinalink