Kinh doanh túi 1
  Kinh doanh túi 2
  Kinh doanh túi 3
  Kinh doanh túi 4
Trong ngày: 272
Hôm qua: 254
Online: 1
Lượng người truy cập:: 920503

Thông báo chốt danh sách cổ đông

09/04/2012 | 10:52

 

 

CÔNG TY C PHẦN XNK

KHOÁNG SẢN HÀ NAM

-----o0o-----

Số: 0102/MIH

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

----------o0o----------

Hà Nam ngày 8  tháng 02 năm 2010

THÔNG BÁO

(V/v: Chốt danh sách cổ đông và đăng ký lưu ký chứng khoán tập trung)

Để hoàn chỉnh hồ sơ đăng ký giao dịch cổ phiếu theo quy định của Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội,Hội đồng quản trị Công ty trân trọng thông báo đến Quý cổ đông về việc chốt danh sách cổ đông để đăng ký lưu ký chứng khoán tập trung.

Tên cổ phiếu                                         : Công ty Cổ phần XNK Khoáng sản Hà Nam

Loại cổ phiếu                                        :Cổ phiếu phổ thông

Mệnh giá                                               :10.000 đồng/cổ phiếu

Vốn điều lệ                                           : 40.000.000.000 đồng (Bốn mươi tỷ đồng)

Tên chứng khoán                               : Công ty Cổ phần XNK Khoáng sản Hà Nam

Loại chứng khoán                              : Cổ phiếu phổ thông

Mệnh giá                                              : 10.000 đồng

Tổng số CK đăng ký                          : 4.000.000 cổ phần

Tổng giá trị CK đăng ký                    40.000.000.000 đồng

I. NGÀY CHỐT DANH SÁCH CỔ ĐÔNG ĐỂ ĐĂNG KÝ LƯU KÝ

1.             Ngày chốt danh sách cổ đông để đăng ký lưu ký: 17h00 ngày 12/02/2010

2.             Quý cổ đông có nhu cầu chuyển nhượng và nhận chuyển nhượng cổ phần mang theo CMND, Sổ chứng nhận sở hữu cổ phần và Giấy đề nghị chuyển nhượng đến làm thủ tục chuyển nhượng, đăng ký sở hữu cổ phiếu tại Công ty Cổ CTCP XNK Khoáng sản Hà Nam trước 17h00 ngày 12/02/2010.

3.             Quý cổ đông có thay đổi hoặc chưa cung cấp thông tin hoặc có sai sót về địa chỉ, CMND/Hộ chiếu hoặc có sai sót trên Sổ chứng nhận sở hữu cổ phần xin vui lòng liên hệ với Công ty Cổ CTCP XNK Khoáng sản Hà Nam để cập nhật và chỉnh sửa thông tin trước 17h00 ngày 12/02/2010. Sau thời gian này, cổ đông hoàn toàn chịu trách nhiệm nếu có bất cứ sai sót nào về thông tin cổ đông.

4.             Sau khi chốt danh sách cổ đông, Công ty sẽ cùng với đơn vị cam kết hỗ trợ là Công ty cổ phần chứng khoán Bảo Minh tiếp tục hoàn tất các thủ tục khác để lưu ký, niêm yết và giao dịch tập trung trên sở giao dịch chứng khoán Thành phố Hà Nội theo đúng quy định của Pháp luật hiện hành.

II. MỌI CHI TIẾT XIN LIÊN HỆ THEO ĐỊA CHỈ SAU:

Tổ chức phát hành:             Công ty Cổ CTCP XNK Khoáng sản Hà Nam

-         Địa chỉ: Khu công nghiệp Châu Sơn, thị xã phủ lý, tỉnh Hà Nam

-         Điện thoại: 03513.846.916            

-         Fax: 03513.849.338

Tổ chức cam kết hỗ trợ:     Công ty cổ phần chứng khoán Bảo Minh

-         Địa chỉ: Số 10, Phan Huy Chú, quận Hoàn Kiếm, Hà Nôi

-         Điện thoại: (04) 3933 4966       Fax: (04) 3933 4968

Trân trọng thông báo./.

CÔNG TY CỔ PHẦN XNK KHOÁNG SẢN HÀ NAM

 
 

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

TRẦN VĂN VIỆT 

 

 

 

         

 


Bài viết khác:
  • auchan
  • esselunga
  • extra
  • truffaut
  • lidl
  • mercadona
  • casino
  • carrefour
© Copyright 2012 miha., jsc, All rights reserved
Thiết kế web chuẩn Seo bởi Vinalink